"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

søndag 13. september 2015

O min frelser så kjær


~~~~

O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er
med et hjerte fordervet av synd.
I fra hode til fot, hjertets innerste rot
kun en eneste masse av synd.

O min frelser og venn, mange år svant jo hen
på fortapelsens reddsomme vei
Som et rovjaget får, fullt av blødende sår
til ditt nådekall svarte jeg nei.

O min frelser så kjær, kan du slik som jeg er
meg antage og feste til brud?
Kan du have meg kjær, selv så heslig jeg er
da er du en forunderlig Gud!

Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få
at min synd ihukommes ei mer!
Ditt velsignede blod giver meg sådant mot
at jeg tror at min brudgom du er.

Å, så er jeg da din, og du virkelig min,
jord og himmel er vitne derpå.
For på Golgata kors pakten sluttet med oss,
og for evig så skal den bestå.

Vær du alltid hos meg i min trengsel og strid
gi meg nåde å være på vakt.
All den syndige lyst som jeg bær i mitt bryst,
slå den ned med din veldige makt

Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod
være daglig mitt kjæreste sted
hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred
- Herre, det er det største jeg vet!

Og så kommer du snart, for jeg lengter så hardt
for å hente din brud herifra.
Her er trengsel og strid i en farefull tid,
å, men der, hvor jeg salig blir da.

Av Per Nordsletten

1 kommentar: