"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

tirsdag 25. august 2015

Jesus, hold meg ved ditt korsJesus, hold meg ved ditt kors,
der er livets kilde!
Fri og åpen for enhver
er dens strømmer milde.

Kor:
Ved ditt kors, ved ditt kors
hjelp du meg å være
inntil jeg med skaren stor
gir deg takk og ære.

Der ved korsets fot jeg fant
balsam for min smerte,
Morgenstjernen klar opprant
for mitt arme hjerte.

Ved ditt kors, o du Guds Lam,
la meg alltid være,
og i lyset fra ditt kors,
lær meg mitt å bære.

Ved ditt kors jeg være vil,
våke, tro og lide,
til på himlen strand jeg får
vandre ved din side.

~~~~~
Fanny Crosby

tirsdag 18. august 2015

Svar på artikkel i aftenposten

"Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstillere deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne." Rom 12:1-2
Er vi ikke født på ny, kan vi ikke kjenne Gud eller Guds vilje. Da følger vi vår egen forstand og fornuft, og havner like i helvete!
Det er noen ganger jeg skulle ønske jeg var personlig til stede, så jeg kan endre stemmen. Det er selvbedrag å tro at en kan være kristen og leve i synd. Det gjelder alle synder som vi vil skjule og unnskylde, men nå er emnet om homofili.
Les Rom 1:23-27. Klarere kan det ikke sies. Står vi Guds vilje og Guds Ånd imot, sender Gud til slutt villfarelse over oss. Homofili er en av disse villfarelsene. Homofilt samliv kan ikke forsvares ut ifra Guds ord, uten at man vrir det til, legger noe til som ikke står, og gjør seg skyldig i det som står i Åp 22:18-19.
Når vi står for Guds domstol på Herrens dag, hjelper det ingen at de var prest. Det gjør bare ansvaret uendelig mye større om man fører andre vill, for prester og andre som lærer andre, skal få en desto strengere dom. (Jak 3:1)
"Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! Ve dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tanker!" Jes 5:20-21
Vend om før nådetiden tar slutt!

torsdag 13. august 2015

Livsens krone

En andakt fra andaktsboka "Guds råd til frelse" av Ole Langeland.


Copyright: Noe Carrillo, flickr
Salig er den mann som tålmodig lider fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. (Jak 1:12)

Livsens krone! Å herlige krone! herlige lønn, som loves Guds barn etter en kort tids lidelse, når de er tro til døden. Hvor salig å føre seierens krone herfra ved troen i Kristi blod! Å få sin sjel med seg som et reddet bytte fra denne verden, som er så full av farer og fristelser.
Lidende og stridende Jesu venner! Hvilken oppmuntring gir ikke her apostelen: Salige er I som tålmodig lider fristelse, forat eders tro kan bli prøvet.
Fristelser finnes av mange slag. Ja, det er et hav av fristelser for Guds barn her.
Den levende tro er en kamp, og består i kamp. Den er anfektet av Satan sent og tidlig, og gir oss ingen ro. Nei, troen er en urolig ting. For den tåler intet urent, men er stadig i strid mot de syndige lyster og døder dem, og den er virksom i kjærlighet til Gud og nesten. Den tåler ikke lediggjengere, men vil ha tapre, tålmodige stridere og overvinnere.
Bli ikke motløs, troende sjel, når du må føle slike kjødelige lyster og begjæringer, som strider mot din hellige sjel. Du lider under dem og sukker, men undertrykker dem ved Ånden.
Bli ikke motløs når verden hater deg, lyver på deg og forfølger deg; når djevelen skyter sine giftige, gloende piler, skrekkelige, ja endog gudsbespottelige tanker etter deg, som volder angst og redsel i din sjel.
Salig er du om du tålmodig lider alle disse fristelser. For når du har stått prøven, er renset og lutret, skal du få livets krone.
Oppriktige sjel, som elsker Gud! Alle syndige lyster er en lidelse for deg, du sukker under byrden, men er tålmodig. Du er salig, og skal ved nåden snart oppnå den fulle salighet.
Tålmodige Jesus! La meg aldri miste tålmodigheten, men både lære den og få den av deg, inntil du løser meg ut av alle mine lidelser og fristelser. Amen.

I som med Jesus lider
i denne tåredal,
skal etter sorgens tider
få fryd i tusentall.
Da skal I med regjere
- hvem kan vel det forstå?
- og evig triumfere
med ærens krone på.