"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

torsdag 27. juni 2013

Omvendelse

Ordet "omvendelse" har jeg tenkt en del på i det siste. Hva er omvendelse? Hvordan blir man egentlig omvendt? Det er mange spørsmål som kan dukke opp. Jeg har blitt rolig for at omvendelse skjer når vi hører ordet om Jesus, og Den Hellige Ånd åpenbarer evangeliet for oss. Vi får et nytt sinn som ønsker å gjøre Guds vilje.

 Dette nye sinnet kan vi ikke få av egen vilje, det er en Guds gave. Ved troens forkynnelse får vi Ånden, og Ånden virker gode gjerninger i oss. Vi kan ikke av egen kraft vende oss fra synden og til Kristus i troen. Det må en åpenbaring til. Denne åpenbaring får vi ved å høre og lese Ordet. Det er som Herren sier hos Jesaja: "Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve." (Jes. 55:3)

Omvendelse er å innse sin fortapte stilling, vende om fra sine synder, og tro på Jesus. Vil minne om et kjent, men meget kjært vers: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Selv om man er omvendt, vil man komme til å falle i synd, hver dag! Vi bærer fortsatt på et syndig kjød, som verken vil eller kan gjøre Guds vilje. Vi gjør den erfaringen at om vi vil gjøre Guds vilje, så makter vi det ikke. I stedet gjør vi det vi ikke vil; vi gjør mot Guds vilje, vi synder. I Romerne 7 skriver Paulus om dette, at det gamle menneske (kjødet) ikke vil gjøre Guds vilje. "For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg." (Rom 7:18-19). Når vi så blir klar over dette, skal vi vite at siden vi gjør det vi ikke vil, er det ikke lenger vi som gjør det, men synden som bor i oss. Dette vitner Paulus om i neste vers: "Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg."

Uansett hvor hardt vi leter i oss selv, finner vi intet som er verdt å bygge på. Vår frelse kommer fra utenom oss selv.
Gud var bedrøvet. Det fineste han hadde skapt lå fortapt i synden. Derfor sendte Gud sin Sønn, som lot seg føde blandt oss syndige mennesker, og som levde hver dag som et menneske, men uten synd. Tok på seg all vår synd, og døde, for så å stå opp fra graven, og sitter nå for Gud Den Allmektige Faders høyre hånd som en talsmann (1Joh 2:1) for menneskene. Hver den som setter sin lit til Jesus, har evig liv! Lovet være hans Navn for det!

Lov, pris og ære være Gud
Som gav sin Sønn her ned,
Og brakte fanger frihets bud
Og brakte jorden fred!

Min skyld er stor, jeg syndet har.
Fordømt, fortapt jeg står,
Men Jesus hele byrden bar,
Jeg derfor nåde får.
-
(Sang av Lars Oftedal)

søndag 23. juni 2013

Herrens komme er nær!

Illustrasjonsbilde
"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være...Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." -Matteus 24:27,42-44

I Matteus 24 forklarer Jesus hvordan det skal være på jorden før hans komme, og hvordan hans komme skal være. Her blir Jesu komme sammenliknet med et lyn. Vi kjenner til lynet. Ingen vet når det kommer, og når det kommer rekker vi bare å si: "Der lynte det!". Ingen er i stand til å se lynet og si: "Nå lyner det!", eller "Nå kommer lynet!".  

"
"Et typisk lyn varer i ca. 1/4 sekund og består av tre til fire hovedutladninger med ca. 0,04 sekunders tidsintervall."
(Kilde: Wikipedia)

Tegn i tiden
Selve lynet kan ingen forutse, men man vet at lyn kan oppstå når skyer tårner seg opp og himmelen mørkner. Samme er det med Jesu komme. Vi ser på tegn i tiden at Jesus kommer snart, og forløsningen stunder til.

Falske profeter
Matteus 24:4-5
Matteus 24:23-24

Naturkatastrofer
Åp. 6:12-13
Lukas 21:25

Stor trengsel
Matteus 24:29-30
Åp. 13

Jødenes hjemkomst
Jer. 30:3
Jes. 66:8 "Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag?..."

Frafall og synd
2Tim 3:1-9
2Tess 2:3

Disse og flere tegn vil komme, og noen er allerede skjedd.

"Lær en liknelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren."
-Matteus 24:32-33

Herrens komme er nær, derfor må vi våke! Åndelig søvn er vanlig og farlig tilstand i dag. "Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer." (Matteus 24:42)


Klippen
Når vi nå vet at Herren er nær og står for døren, er det godt å tenke på at det er sendt en redning; Jesus som døde på korset til frelse for hver den som tror (Rom 10:4).
Den som tror dette ord om Jesus, blir ikke rammet av dommen (Rom 8:1). Dette er det godt å tenke på når vi vet at dommen er nær. Vi har vårt hus bygd på Klippen, så sant vi tror på Jesus!
På den siste dag, når jord og himmel forgår, skal det bli klart for oss sannheten i disse ord: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå." (Matteus 24:35, jfr. Matteus 5:18, Jes 40:8, Jes 51:6, 1Pet 1:25)

Sannelig er det evig fred for dem som er i Kristus. Guds Ord står fast til evig tid, og rokkes ikke i dommen. Gud være lovet at han sendte oss falne mennesker en så dyrebar skatt; en evig, ufortjent frelse!

Måtte alle få del i Jesus! Uten Jesus er det ingen frelse!

Hvem som helst kan bli frelst
Som til Gud seg vender.
Dette bud Herren Gud
Ut i verden sender.

fredag 7. juni 2013

Åkrane kvitnar mot haustenÅkrane kvitnar mot hausten.
No er det tid til å gå.
 No er det tid til å byggja Guds rike,
ingen må ledige stå.
No er det tid til å gå.

No er det tid til å hausta.
Gå på Guds åker i dag.
Berga for himlen den kostbare grøda.
Kallet frå Gud står ved lag:
Gå på Guds åker i dag.

Tindrande klårt talar Ordet:
Ber denne bodskapen ut
"Enno står døra til himmelen open,
vend dykkar hjarto til Gud."
Ber denne bodskapen ut.

Åkrane kvitnar mot hausten.
Himmelens rike er nær.
Han som er sanninga, vegen og livet,
mønstrar med kjærleik sin hær.
Himmelens rike er nær!

- Haldis Reigstad, 1990