"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

torsdag 21. mars 2013

Jesus Kristus, vår rettferdighet

"Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." (Romerne 7:21-8:2)

Her klager Paulus ut sin sorg over det en kristen kjemper mot og sliter med hver dag: et uvillig og gjenstridig kjød, som vil det onde og avskyr det gode. Vi synder hver dag, ofte med viten og vilje, og andre ganger synder vi uten å være klar over det. Arvesynden er i oss alle, nedarvet fra syndefallet. Ingen kan si: "Jeg synder ikke" eller "Jeg er syndfri". Den som sier det, lyver og er ikke i sannheten.

En kristen har to naturer: Det gamle menneske, som elsker synd og hater det gode. Og et nytt, gjenfødt hjerte som elsker Jesus og ønsker over alt annet å følge Guds bud, og sørger over synden i livet.

Det er vanlig å si idag at "alle mennesker er jo god på bunnen". En kristens erfaring hos seg selv er at jo dypere vi graver, jo mer synd finner vi. Alle gjerninger, om aldri så god en hensikt, er smittet av synd. Jo dypere vi dykker i havet, jo mørkere blir det! Da er det så godt at Jesu frelsesverk har åpnet for en utømmelig kilde av nåde og tilgivelse hos Gud, vår Far!
"Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større" (Rom. 5:20)

Synden blir vi aldri kvitt mens vi er på denne jord. Vår trøst er at alt engang skal bli nytt når Gud feller sin rettferdige dom over synden og alt dens vesen. Og her er menneskehetens sikre borg og tilfluktsted: Klippen Jesus Kristus!

Dette er en kristens glede og håp: Vi er skjult i Jesus og hans fullkomne frelsesverk, og blir ikke fordømt på dommens dag. Gud ser kun Jesus, for vi er gjemt i ham. Jesu frelsesverk er fullkomment, og holder til evig tid for dem som tror på hans Navn. (Joh. 3:15-16)

Om alle andre mennesker svikter, svikter ikke Jesus. Om alt av jordisk håp vakler og synker hen i grus, er fortsatt nåden i Jesus Kristus like gjeldende, så sant du tror! Om ditt kristenliv stadig mislykkes, skal du vite at Jesus Kristus er vår rettferdighet!

Vår Gud han er så fast en borg,
Han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg
Og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiend' hård
Til strid i mot oss står,
Stor makt og arge list
Han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.

1 kommentar:

  1. Dette var en fin andakt! "I Kristi drakt jeg står for Gud med hans rettferdighet til skrud. Min egen drakt med hans er bytt. Tenk jeg er ren, ja, alt er nytt."

    SvarSlett