"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

onsdag 15. mai 2013

"Homo-gudstjeneste"

Bilde hvor den protsterende presten ble kastet ut etter å ha protestert i stillhet.
Søndag 5. Mai 2013 ble det holdt en "homo-gudstjeneste" i Johanneskirken i Bergen. Her var budskapet at "det er plass for homofile og lespiske i kirken." Med dette spotter de Gud og Bibelen, hvor det står at homofili er en styggedom (3M 18:22). "Gudstjenesten" ble ledet av en kvinnelig prest.  Etter litt steg det fram en prest fra Strandebarm prosti, Per Kørner. Han gjennomførte en stille protest mot denne gudsbespottelsen. Etter en stund ble han kastet ut av to av tilhørerne.

For meg symboliserer dette hvilken linje Den norske kirke har tatt. Aksept av homofili og kvinnelige prester er begge tilstede i denne "gudstjenesten". Hele Skriften er innåndet av Gud (2Tim 3:16). Dette inkluderer også 3M 18:22, 3M 20:13 og Rom. 1:27, hvor homofili blir omtalt som styggedom og utukt. Når noen bekjenner seg som en kristen, og samtidig praktiserer homofili, spotter han Gud og opphoper seg vrede til vredens dag. Bibelen gir klart uttrykk for at homofili er galt, og mot naturen, mot Guds skaperordning. Her er et ord fra Paulus: "Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine! - og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett!" (2. Tim 2:19, med henvisning til 4M 16:5, Matt 7:23, Joh 10:14 og 1Kor 8:3). Samtidig som Gud er god og full av kjærlighet, er han også en hellig og nidkjær Gud.

Ingen er født homofil
Hvorfor det? Bibelen sier at homofili er styggedom, derfor kan ikke Gud gå mot sitt ord, og gjøre noen homofil. Til mann og kvinne skapte han dem (1M 5:2). Homofili er derfor unaturlig, og ikke noe som man blir født som. Noen grunner til at noen blir homofil kan være at de har blitt forvirret under oppveksten, blitt mishandlet som barn og annet.

Jesus sonet
Homofili er synd. Jesus sonet for også denne synden, tok den på seg og døde. Homofile er stillt likt med alle andre for Guds domstol: Jesus er eneste redningen! Utenom ham finnes ingen frelse, og uten ham må vi stå for Gud som vi er. Da går det oss evig ille!
Til homofile: Jesus døde for dere også. Jesus døde for alle syndere, og betalte gjeldsbrevet med sitt dyrebare blod. Kom til Jesus med deres følelser, og skjul det ikke for ham. Dere er dyrt kjøpt!